Vietnamese Webinar Series 2022: Cong vênh phi tuyến: Nguyên nhân và Giải pháp

  • Date:Dec 08, 2022
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:00 AM GMT+7

Plastic molding simulation Webinar Vietnamese

10 giờ phút sáng | Ngày 8 tháng 12 năm 2022

Trong hầu hết các tính toán phân tích kết cấu, để nhanh chóng có được sự biến dạng của kết cấu do ngoại lực hoặc nhiệt độ thay đổi, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích kết cấu tuyến tính thay vì phương pháp lặp mất thời gian. Tuy nhiên, phân tích kết cấu phi tuyến thông qua phương pháp lặp có thể xem xét ảnh hưởng của chuyển vị đến kết cấu hoặc ngoại lực, điều này không thể thu được bằng phân tích kết cấu tuyến tính. Do đó, cần thiết phải tính toán được kết quả phi tuyến.

Moldex3D hỗ trợ bộ giải phân tích Cong vênh phi tuyến – Nonlinear Warp (biến dạng lớn), cung cấp cho người dùng khả năng phân tích biến dạng hữu hạn và phi tuyến hình học (các cân nhắc về tính phi tuyến của vật liệu yêu cầu các tính năng tích hợp khác). Hình dưới đây mô tả sự khác biệt giữa phân tích kết cấu phi tuyến và tuyến tính. Khi có dạng hình học kết cấu dầm mỏng hoặc vỏ mỏng và khi biến dạng lớn, thường nên áp dụng phép phân tích độ cong vênh phi tuyến.

Trong hội thảo trực tuyến này, chúng ta sẽ nêu một số ý tưởng ngắn gọn về cong vênh phi tuyến (biến dạng lớn trong Moldex3D) là gì và cách thiết lập mô phỏng để phân tích kết cấu phi tuyến.

Nội dung chính:

  • Giới thiệu về cong vênh phi tuyến (biến dạng lớn)
  • Tính năng và lợi ích biến dạng lớn của Moldex3D
  • Nghiên cứu điển hình

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team