on 08/31/2020

On-demand Webinar: Vietnamese

Webinar Title  
Moldex3D Tips: Phần 2 – Hậu xử lý
Moldex3D Tips: Part 2 – Post-processing
Watch Now
Moldex3D Tips: Phần 1 – Tiền xử lý
Moldex3D Tips: Part 1 – Pre-processing
Watch Now
Tối ưu hóa công nghệ khuôn RTM với Moldex3D
Optimizing Resin Transfer Molding with Moldex3D
Watch Now
Công cụ CAD & Mesh nâng cao trong Moldex3D Studio 2021
Enhanced CAD & Mesh Tools in Moldex3D Studio 2021
Watch Now
Lợi ích từ phòng thí nghiệm vật liệu Moldex3D
Benefiting from Moldex3D Material Lab
Watch Now
Khả năng mô phỏng khuôn nén trong Moldex3D
Moldex3D Compression Molding Capabilities
Watch Now
Có gì mới trong Moldex3D 2021
What’s New in Moldex3D 2021
Watch Now
Bản sao kỹ thuật số của Máy ép phun cho sản xuất thông minh
Machine Digital Twin for Smart Manufacturing
Watch Now
Quản lý và lưu trữ dữ liệu mô phỏng thông minh
Smart Simulation Data Storage and Management
Watch Now
Bù ngót và cong vênh ngược trong Moldex3D
Shrinkage Compensation and Reverse Warp in Moldex3D
Watch Now
Sử dụng Moldex3D để giải quyết các vấn đề trong ép phun – Phần 2
How Moldex3D Solves Injection Molding Problems – Part 2
Watch Now
Sản phẩm ép phun khối lượng nhẹ thông qua công nghệ đúc phun tạo bọt (Foaming Injection Molding)
Achieving Lightweight Part Through Foaming Injection Molding
Watch Now
Sử dụng Moldex3D để giải quyết các vấn đề trong ép phun – Phần 1
How Moldex3D Solves Injection Molding Problems – Part 1
Watch Now
Loại trừ Lõm bề mặt & lỗ rỗng trong sản phẩm phun ép nhựa
Eliminating Sink Mark and Voids in Injection-Molded Parts
Watch Now
Qui tắc chung về vị trí cổng phun trong Phun ép nhựa
Rule of Thumb of Gate Location in Injection Molding
Watch Now
Sản phẩm phun nhẹ hơn thông qua công ngệ khuôn ép phun hỗ trợ lưu chất
Achieving Lightweight Part Through Fluid-Assisted Injection Molding
Watch Now
Giải quyết sự khác biệt trong việc dự đoán áp suất
Resolving Pressure Prediction Discrepancy in Simulation
Watch Now
Các giải pháp khác nhau nhằm giải quyết cong vênh
Enriching Warpage Solutions Through Case Study
Watch Now
Nâng cao độ chính xác của mô phỏng khuôn mẫu với tính năng Đặc tính máy ép
Enhancing Molding Simulation Accuracy with Machine Characterization
Watch Now
Giải quyết các khuyết tật Thiếu nhựa,Chảy ngắc ngứ và Vết ứng suất trong quá trình phun ép
Dealing with Short Shot, Hesitation, and Stress Mark in Injection Molding
Watch Now
Phương pháp bù khuôn để giảm co ngót
Mold Compensation Method to Reduce Shrinkage
Watch Now
Công nghệ mô phỏng tân tiến nhất cho dự đoán cong vênh 3D
Latest Simulation Technology for 3D Warpage Predictions
Watch Now
Tối ưu hóa thiết kế làm mát
Designing Optimal Cooling System with Simulation Tools
Watch Now
Tận dụng phương pháp DOE để tối ưu hóa thông số phun ép
Leveraging DOE Method to Get Optimized Injection Molding Parameters
Watch Now
Làm thế nào để đối phó với lõm bề mặt và lỗ rỗng trong sản phẩm
How to Deal with Sink Marks and Voids in Injection-Molded Parts
Watch Now
Dự đoán sự mất cân bằng dòng chảy trong khuôn ép
Predicting Flow Imbalances in Your Injection Molds
Watch Now
Cách tối ưu hóa vị trí cổng để cải thiện khả năng tạo khuôn
How to Optimize Gate Locations to Improve Moldability
Watch Now
Thiết kế một sản phẩm overmolding với mô phỏng điền đầy
Designing an Overmolded Plastic Part with Mold Filling Analysis
Watch Now
Loại bỏ đường hàn và bẫy khí bằng mô phỏng
Eliminating Weld Lines and Air Traps Using Simulation
Watch Now
Cải thiện chất lượng sản phẩm với phân tích kênh dẫn nóng
Improving Part Quality with Hot Runner Analysis
Watch Now
Tối ưu hóa thiết kế kênh dẫn nóng bằng cách sử dụng phân tích ổn định kênh dẫn nóng
Optimize Your Hot Runner Design Using Hot Runner Steady Analysis
Watch Now

Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team