On-demand Webinar_VN: Smart Simulation Data Storage and Management

on 07/15/2021

Quản lý và lưu trữ dữ liệu mô phỏng thông minh

Đối với ngành công nghiệp phun ép nhựa, mọi người đã biết rõ về phần mềm CAE mô phỏng quá trình phun ép. Nhưng người dùng có ít kinh nghiệm hơn đối với hệ thống liên quan đến quản lý quy trình làm việc và quản lý dữ liệu. Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ chia sẻ nền tảng quản lý iSLM. Nền tảng được thiết kế cho ngành công nghiệp phun ép nhựa và được sử dụng để quản lý tác vụ và dữ liệu từ thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn và các công việc thử khuôn tại chỗ. Người dùng có thể quản lý quá trình phát triển và dữ liệu cũng như chia sẻ thông tin thông qua nền tảng iSLM. Mọi người có thể cộng tác tốt hơn bằng làm việc theo nhóm với nền tảng iSLM.

Nội dung chính:

 • iSLM là gì
 • Quản lý giải pháp trong iSLM
 • Quản lý khuôn mẫu trong iSLM
 • Quản lý tác vụ trong iSLM
 • Bảng điều khiển chất lượng
Watch The Webinar Now

  First Name *
  Last Name *
  Job Title *
  Company *
  Email *
  Phone *
  City *
  Country *
  Yes, I would like to receive marketing communications regarding Moldex3D products, services, and events. I can unsubscribe at a later time.

  Test drive Moldex3D

  Join the thousands of companies using Moldex3D

  Talk to Sales

  Schedule a product demo with our sales team