Date Event Name Location Event Type
Jan 20, 2021 Webinar: Compression vs Injection Molding for Optical Lenses Manufacturing Americas Webinar
Jan 20, 2021 Thai Webinar Series 2021: การจัดการกับปัญหาการไหลไม่เต็ม ความลังเลในการไหลและรอยความเค้นในการฉีดขึ้นรูป Thailand Webinar
Jan 21, 2021 Vietnamese Webinar Series 2021: Giải quyết các khuyết tật Thiếu nhựa,Chảy ngắc ngứ và Vết ứng suất trong quá trình phun ép Vietnam Webinar
Jan 22, 2021
Dec 03, 2021
Moldex3D Half-day Online Training – Advanced Series II Americas Webinar
Jan 27, 2021
Jun 16, 2021
Moldex3D Half-day Online Training – Standard Series Americas Webinar
Jan 27, 2021 Webinar: Achieving Lightweight Part Through Fluid-Assisted Injection Molding Europe, Asia Pasific Webinar
Jan 27, 2021
Nov 10, 2021
Thai Online Training 2021 – ข้อบกพร่องของงานฉีดพลาสติกในขั้นตอนการฉีด Thailand Training
Jan 29, 2021 Molding Innovation Day – India 2021 – Application of Moldex3D in Product design and Tool design India Conferences/ Seminars
Feb 03, 2021 Webinar: Tips & Tricks: Warpage Analysis & Visualization Techniques Americas Webinar
Feb 03, 2021 Thai Webinar Series 2021: เพิ่มความแม่นยำในการจำลองการขึ้นรูปด้วยข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักร Thailand Webinar
Feb 04, 2021 Vietnamese Webinar Series 2021: Nâng cao độ chính xác của mô phỏng khuôn mẫu với tính năng Đặc tính máy ép Vietnam Webinar
Feb 17, 2021 Thai Webinar Series 2021: เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการแก้ปัญหาการบิดงอผ่านกรณีศึกษา Thailand Webinar
Feb 18, 2021 Vietnamese Webinar Series 2021: Các giải pháp khác nhau nhằm giải quyết cong vênh Vietnam Webinar
Feb 22, 2021
Dec 07, 2021
Moldex3D Certification Program 2021 – India Region Online Training
Feb 24, 2021
Dec 08, 2021
Thai Online Training 2021 –ข้อบกพร่องของงานฉีดพลาสติกในขั้นตอนการอัดย้ำ การระบายความร้อน และการบิดงอ Thailand Training
  1. 1
  2. 2

Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team