Vietnamese Webinar Series 2022: Giải pháp Moldex3D cho các ứng dụng ô tô

  • Date:Oct 06, 2022
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:00 AM GMT+7

Plastic molding simulation Webinar Vietnamese

10 giờ phút sáng | Ngày 6 tháng 10 năm 2022

Trong ngành công nghiệp ô tô, những sai hỏng của các bộ phận khớp nối có thể gây ra thương tích nặng và tử vong. Vì vậy, cần thiết phải có các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt. Mặt khác, đối với các bộ phận lắp ráp bất kể là bên trong hay bên ngoài, thì dung sai cho phép khá quan trọng. Cong vênh là một vấn đề phổ biến có thể dẫn đến sự không khớp ở các bộ phận nối, tiếng ồn do rung hoặc không thẩm mỹ.

Thông qua Moldex3D, thay vì thử -sai, các nhà sản xuất trong ngành ô tô có thể tìm ra nguyên nhân chính gây ra hiện tượng cong vênh, nơi ứng suất dư có thể tích tụ và tìm manh mối về cách sửa đổi thiết kế sản phẩm, thiết kế kênh làm mát, kênh dẫn và điều kiện ép phun để đạt được tiêu chuẩn một cách hiệu quả nhất.

Điểm nổi bật:

  • Giải quyết vấn đề sai hỏng bất thường thông qua Moldex3D 
  • Giảm cong vênh thông qua sửa đổi thiết kế sản phẩm & khuôn và xác minh bằng Moldex3D
  • Lợi ích từ Moldex3D

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team