Vietnamese Webinar Series 2024: Tìm hiểu cách các bộ giải thuật của Moldex3D kết nối với nhau

  • Date:Feb 22, 2024
  • Location: Online
  • Time: 10 giờ sáng

Date Time  
Ngày 22 tháng 2 năm 2024 10 giờ sáng

Closed

 

10 giờ sáng |Ngày 22 tháng 2 năm 2024

Khi thiết lập một quy trình mô phỏng, việc hiểu cách các bộ giải thuật được kết nối với nhau như thế nào rất quan trọng. Có 4 bộ giải thuật thường được sử dụng trong phần mềm Moldex3D: Flow, Pack, Cool và Warp. Webinar này sẽ hướng dẫn bạn một cách ngắn gọn về cách chúng hoạt động, xử lý dữ liệu và trao đổi dữ liệu, cũng như cách thiết lập thông số tính toán. Ngoài ra, chuyên gia của chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa các trình tự phân tích khác nhau như FPW và CtFPCtW. Tham gia webinar này để hiểu thêm về các bộ giải thuật của Moldex3D!

 

Nội dung chính:

1. Các mối quan hệ giữa 4 bộ giải thuật chính
2. Mối quan hệ giữa các tham số tính toán và kết quả phân tích
3. Sự quan trọng của Cool

 

 

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team