Vietnamese Webinar Series 2024: Thực hiện mô phỏng co ngót thành công khi thông tin làm mát hạn chế

  • Date:Apr 11, 2024
  • Location: Online
  • Time: 10 giờ phút sáng

Date Time  
Ngày 11 tháng 4 năm 2024 10 giờ sáng

Closed

 

10 giờ sáng |Ngày 11 tháng 4 năm 2024

Co ngót đã là một vấn đề dai dẳng trong ngành sản xuất, với những tác động nghiêm trọng đối với tính năng, chất lượng và thành công tổng thể của một sản phẩm. Tuy nhiên, chúng ta thường gặp khó khăn về thông tin làm mát không đầy đủ, điều này làm hạn chế khả năng mô phỏng và giải quyết các vấn đề về co ngót một cách chính xác.

Cho dù là một kỹ sư thiết kế, một chuyên gia sản xuất, hoặc đơn giản chỉ quan tâm đến lĩnh vực khuôn ép nhựa, hội thảo trực tuyến này cam kết mang lại cho bạn kiến thức giá trị và các giải pháp thực tế để nâng cao hiểu biết và giải quyết hiệu quả các thách thức về co ngót.

 

Nội dung chính:

1. Nhận biết tầm quan trọng của co ngót trong các sản phẩm ép nhựa và ảnh hưởng đáng kể của nó đến quy trình thiết kế và sản xuất
2. Vượt qua khó khăn khi thông tin làm mát hạn chế và khám phá các chiến lược hiệu quả để tích hợp vào các mô phỏng
3. Khám phá những cải tiến mới nhất, công cụ và phương pháp có sẵn để giảm nhẹ các vấn đề về co ngót khi phải đối mặt với thông tin làm mát không đầy đủ

 

 

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team