Vietnamese Webinar Series 2024: Moldex3D 2024 Tips: Phần 1 – Tiền xử lý (Pre-processing)

 • Date:Jul 11, 2024
 • Location: Online
 • Time: 10 giờ phút sáng

10 giờ sáng |Ngày 11 tháng 7 năm 2024

Moldex3D sẽ tổ chức một hội thảo trực tuyến gồm hai phần nhằm hướng dẫn về các tính năng mới trong Moldex3D 2024. Trong Phần 1, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo hữu ích về mô hình hóa và lưới, bao gồm các cải tiến về công cụ CAD, lưới vỏ và giao diện mới trong Material Wizard 2024. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu và trình bày mô phỏng ép nén. Hãy tham gia hội thảo để tìm hiểu thêm!

Nội dung chính:

 • Các tính năng mới trong Moldex3D 2024
 • Công cụ lưới vỏ trong Studio 2024
 • Cải tiến và nâng cấp công cụ CAD 2024
 • Ngân hàng đám mây và MHC trong Material Wizard
 • Tiền xử lý cho mô phỏng ép nén mới 2024

Điểm Nổi Bật Về Tiền Xử Lý Trong Moldex3D 2024:

 • Cải tiến về sửa đổi độ dày sản phẩm

 

 • Material Hub Cloud và ngân hàng đám mây trong Material Wizard 2024

 

 • Tiền xử lý cho mô phỏng ép nén mới 2024

 

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team