Vietnamese Webinar Series 2023: Thiết kế làm mát nâng cao với Hệ thống làm mát bảo hình

  • Date:Feb 09, 2023
  • Location: Vietnam
  • Time: 10 giờ phút sáng

Date Time  
Ngày 9 tháng 2 năm 2023 10 giờ phút sáng Closed

 

10 giờ phút sáng |Ngày 9 tháng 2 năm 2023 

Moldex3D hiểu rằng chất lượng sản phẩm và thời gian chu kỳ ép phun là hai yếu tố quan trọng nhất trong quy trình ép phun. Năm nay, Moldex3D 2022 giới thiệu Trình hướng dẫn làm mát bảo hình (Conformal Cooling Wizard) mới giúp người dùng giảm thời gian chu kỳ ép phun trong khi vẫn đạt được chất lượng sản phẩm tốt hơn. Trong hội thảo trực tuyến này, chuyên gia của chúng tôi sẽ trình bày cách sử dụng công cụ mới này và người dùng sẽ tìm hiểu ứng dụng của nó trong một dự án thực tế. Tham gia ngay bây giờ để khám phá cách mà Moldex3D mang lại hiệu quả làm mát tốt hơn với Trình hướng dẫn làm mát bảo hình mới!

Bạn sẽ học được gì:

  • Giai đoạn làm mát ảnh hưởng đến độ cong vênh như thế nào
  • Các cách phổ biến để tạo các kênh làm mát bảo hình
  • Cách sử dụng Trình hướng dẫn làm mát bảo hình trong Moldex3D Studio

     

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team