Vietnamese Webinar Series 2023: Mẹo Moldex3D: Thiết kế cổng phun và thiết kế Kênh dẫn

  • Date:Apr 13, 2023
  • Location: Vietnam
  • Time: 10 giờ phút sáng

Date Time  
Ngày 13 tháng 4 năm 2023 10 giờ phút sáng

Closed

 

10 giờ phút sáng |Ngày 13 tháng 4 năm 2023

Có một số yếu tố chính khi xác định vị trí cổng trong ép phun, chẳng hạn như cân bằng dòng chảy, hiệu ứng bảo áp, đường hàn trên bề mặt và tránh hiện tượng dòng chảy ngắc ngứ. Tỷ lệ L/T có thể là một giải pháp nhanh chóng để quyết định số lượng cổng phun và vị trí, mặc dù loại vật liệu cũng cần được xem xét. Ngoài ra, thiết kế kênh dẫn sẽ ảnh hưởng đến cân bằng dòng chảy ngay cả khi bạn sử dụng thiết kế kênh dẫn cân bằng hình học. Với Moldex3D, có thể dễ dàng phát hiện ra tác động của tất cả các yếu tố. Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu xem mỗi yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến quyết định về vị trí, cách tối ưu hóa số lượng cổng phun, thiết kế kênh dẫn và ứng dụng trong trường hợp thực tế.

Nội dung chính:

  • Các yếu tố chính cần xem xét khi thiết kế cổng phun
  • Cách chỉnh sửa thiết kế cổng phun/kênh dẫn trong Moldex3D

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team