Vietnamese Webinar Series 2022: Câu chuyện Khách hàng thành công từ Dura Automotive Systems: Viền bọc cửa kính xe ô tô

  • Date:Aug 25, 2022
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:00 AM GMT+7

10 giờ phút sáng | Ngày 25 tháng 8 năm 2022


DURA Automotive Systems là nhà cung cấp ô tô toàn cầu chuyên về các giải pháp thiết kế, kỹ thuật và sản xuất, thúc đẩy sự phát triển mang tính linh động. Sản phẩm được trình bày trong buổi hội thảo trực tuyến này là phần bao bọc cửa kính xe với ba phần chèn khác nhau: kính trong suốt, roong kính (GRC) và chèn nhôm nhỏ. Sự biến dạng của GRC khiến chi tiết không thể đáp ứng yêu cầu về khe hở và độ phẳng, dẫn đến khó khăn trong quá trình lắp ráp. Các kỹ sư của Dura Automotive đã sử dụng Moldex3D để xác định nguyên nhân gốc rễ của sự biến dạng và họ phát hiện ra rằng thành PVC dày tiếp xúc với GRC đã gây ra lỗi chức năng. Do đó, họ đã sử dụng chèn ABS để giảm vùng dày mà không ảnh hưởng đến độ cứng của chi tiết. Kết quả là, Dura có thể tìm ra thiết kế tối ưu một cách hiệu quả và sửa đổi công cụ theo kết quả của Moldex3D để giảm độ cong vênh và giải quyết vấn đề lắp ráp.

Kết quả đạt được:

  • Đạt được điền đầy cân bằng hơn
  • Cải thiện độ cong vênh, giải quyết vấn đề lắp ráp và đáp ứng yêu cầu về khe hở và độ phẳng
  • Đã loại bỏ vết lõm bề mặt
  • Giảm 66% thời gian làm mát cần thiết
  • Giảm thời gian thử khuôn và phát triển

 

 

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 

 

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team