Vietnamese Webinar Series 2022: Khắc phục những khuyết tật thường gặp với Moldex3D

 • Date:Jan 20, 2022
 • Location: Vietnam
 • Time: 10:00 AM GMT+7

10 giờ phút sáng | Ngày 20 tháng 1 năm 2022

Bẫy khí, đường hàn, thiếu nhựa, cong vênh là một trong những lỗi phổ biến ở khuôn nhựa làm phiền chúng ta. Tuy nhiên, với Moldex3D, những thách thức này có thể dễ dàng phát hiện và ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu. Các kỹ sư không cần phải giải quyết những vấn đề này sau khi khuôn đã được gia công và đem ra thử khuôn.

Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ giới thiệu nguyên nhân gây ra đường hàn và bẫy khí, cũng như đưa ra những trường hợp để chứng minh các giải pháp mà Moldex3D mang lại đối với các khuyết tật trong ép phun. Tham gia ngay để khám phá công nghệ 3D thực sự của Moldex3D sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và công sức khi bắt đầu quá trình thiết kế sản phẩm.

Nội dung chính

 • Nguyên nhân gây ra những khuyết tật phổ biến.
 • Giải pháp của Moldex3D đối với bẫy khí.
 • Giải pháp của Moldex3D đối với đường hàn.
 • Các trường hợp nghiên cứu về các khuyết tật trong khuôn.

Overcoming Common Injection Defects with Moldex3D

Air traps, weld lines, short shots, and warpage are some of the common injection defects bothering us. However, with Moldex3D, these molding challenges can be easily detected and prevented at an early stage. Engineers no longer need to solve the problems after building a mold and running mold tryouts.

In this webinar, we will introduce the cause of weld lines and air traps, along with cases study to demonstrate Moldex3D’s solutions to injection defects. Join now to explore Moldex3D’s true 3D technology that will help save costs and effort at the beginning of your product design process.

What You Will Learn

 • Causes of common defects
 • Moldex3D’s solutions to air traps
 • Moldex3D’s solutions to weld lines
 • Cases study of multiple molding defects

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team