Vietnamese Webinar Series 2021: Tối ưu hóa công nghệ khuôn RTM với Moldex3D

  • Date:Sep 23, 2021
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:30 AM GMT+7

10 giờ 30 phút sáng | Ngày 23 tháng 9 năm 2021

Công nghệ khuôn RTM được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các sản phẩm bằng nhựa gia cường sợi nhẹ (FRP) có độ bền cao, có hình dạng phức tạp và diện tích bề mặt lớn. Mặc dù có những lợi ích rõ ràng nhưng lại có một số thách thức, chẳng hạn như định hướng lớp, góc cắt và độ thấm trên khuôn, có thể cản trở các nhà thiết kế khuôn tận dụng lợi thế của RTM.

Tuy nhiên, trong hội thảo trực tuyến này, chuyên gia của chúng tôi sẽ chỉ ra cách tận dụng Moldex3D Studio để vượt qua những trở ngại này và có được kết quả chính xác hơn bằng cách sử dụng mô phỏng hành vi dòng chảy hoàn chỉnh 3D thực sự của phần mềm, hãy đăng ký ngay!

Nội dung chính:

  • Ưu điểm của Moldex3D RTM
  • Khả năng của Moldex3D RTM
  • Quy trình làm việc mô phỏng

Optimizing Resin Transfer Molding with Moldex3D

Resin transfer molding (RTM) process is widely used in producing high-strength, lightweight fiber-reinforced plastic (FRP) parts which have complex shapes and large surface areas. Although there are obvious benefits, some challenges, such as ply orientation, shear angles, and permeability on preform, might hinder mold designers from taking the advantage of RTM.

However, in this webinar, our expert will show how to leverage Moldex3D Studio to overcome these obstacles and get more accurate results by using the software’s true 3D complete flow behavior simulation, sign up now!

What you will learn:

  • Advantages of Moldex3D RTM
  • Moldex3D RTM Capabilities
  • Simulation Workflow

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team