Vietnamese Webinar Series 2021: Sử dụng Moldex3D để giải quyết các vấn đề trong ép phun – Phần 2

  • Date:Jun 03, 2021
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:30 AM GMT+7

10 giờ 30 phút sáng | Ngày 3 tháng 6 năm 2021

Trong hội thảo trực tuyến này này, những bài dự thi xuất sắc từ Moldex3D Global Innovation Talent Award năm 2020 sẽ được chia sẻ.
Hãy xem cách những người dùng sáng tạo của chúng tôi sử dụng Moldex3D để giải quyết các vấn đề về ép phun trong thực tế.

Nội dung chính:

  • Sử dụng Moldex3D để tránh các khuyết tật tiềm ẩn do dòng chảy
  • Dự đoán và cải thiện hiệu quả làm mát bằng Moldex3D
  • Giảm chi phí, tránh lãng phí và tiết kiệm thời gian với Moldex3D

How Moldex3D Solves Injection Molding Problems – Part 2

In this webinar, several excellent cases from 2020 Moldex3D Global Innovation Talent Award are to be shared.
Let’s see how our innovated users utilize Moldex3D to solve injection molding problems in the real world.

In this webinar, you’ll learn:

  • Using Moldex3D to avoid potential defects caused by flow
  • Predict and improve the cooling efficiency by Moldex3D
  • Reduce the cost, waste, and time with Moldex3D

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 

Don’t Miss Our Upcoming Webinars!

DATETIMEZONETOPIC
2021/09/2310:00 AM GMT+7Tối ưu hóa công nghệ khuôn RTM với Moldex3D

Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team