Vietnamese Webinar Series 2024: Đảm bảo Mô phỏng Chính Xác với Dữ liệu Vật liệu Thích hợp

  • Date:May 16, 2024
  • Location: Online
  • Time: 10 giờ phút sáng

Date Time  
Ngày 16 tháng 5 năm 2024 10 giờ sáng

Closed

 

10 giờ sáng |Ngày 16 tháng 5 năm 2024

Kết quả mô phỏng ép phun chính xác phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu đặc tính vật liệu. Trong buổi hội thảo trực tuyến này, chuyên gia của chúng tôi sẽ đi sâu vào các nguyên tắc cơ bản của đặc tính và thông số vật liệu, khám phá các kỹ thuật đo đạc vật liệu mới nhất, cũng như loạt thiết bị đo đạc, dịch vụ và tài nguyên đa dạng được cung cấp bởi Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu của Moldex3D. Những tài nguyên này phục vụ nhu cầu ngày càng tăng về đo đạc và đánh giá vật liệu toàn diện.

 

Nội dung chính:

1. Tổng quan về Trung tâm Đo đạc Vật liệu của Moldex3D
2. Hiểu biết về đặc tính vật liệu và các thông số vật liệu
3. Cập nhật về các kỹ thuật phân loại vật liệu và thiết bị thí nghiệm
4. Cách sử dụng kết quả đo đạc vật liệu để có được kết quả mô phỏng chính xác hơn

 

 

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team