Vietnamese Webinar Series 2023: Tạo báo cáo nhanh hơn và dễ dàng hơn bằng Trình tùy chỉnh báo cáo

  • Date:Jan 05, 2023
  • Location: Vietnam
  • Time: 10 giờ phút sáng

10 giờ phút sáng | Ngày 5 tháng 1 năm 2023

Một dự án mô phỏng sẽ không thể hoàn thiện nếu không có một báo cáo phù hợp và dễ theo dõi khi kết thúc quá trình phân tích. Moldex3D cung cấp nhiều tùy chọn kết quả đầu ra hơn và thật dễ dàng để tạo một báo cáo tùy chỉnh theo định dạng quy định công ty của bạn.

Người dùng cũng có thể so sánh tối đa bốn lần chạy trong báo cáo PPT. Tham gia hội thảo trực tuyến này và tìm hiểu thêm về Trình tùy chỉnh báo cáo Moldex3D.

Nội dung chính:

  • Cách tạo và chỉnh sửa mẫu báo cáo
  • Làm cách nào để có các cài đặt hiển thị khác nhau cho từng kết quả
  • Cách so sánh nhiều lần chạy trong một báo cáo

     

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team