Vietnamese Webinar Series 2023: Moldex3D 2023 Tips: Phần 2 – Hậu xử lý Post-processing

  • Date:Oct 19, 2023
  • Location: Vietnam
  • Time: 10 giờ phút sáng

Date Time  
Ngày 19 tháng 10 năm 2023 10 giờ phút sáng

Closed

 

10 giờ phút sáng |Ngày 19 tháng 10 năm 2023

Moldex3D 2023 vừa được ra mắt! Hãy khám phá các thủ thuật và mẹo mới về Hậu xử lý trong phần thứ hai của buổi hội thảo trực tuyến, nơi các chuyên gia của chúng tôi sẽ trình bày về các công cụ căn chỉnh và hiển thị mới, cải tiến trong Expert, hệ thống làm mát và Quang học. Nếu bạn đang quan tâm đến báo cáo DFM tùy chỉnh, đừng ngần ngại đăng ký tham gia sự kiện này!

 

Những điểm nổi bật của Moldex3D 2023:

1. Các tính năng mới trong Moldex3D 2023
2. Khả năng mô phỏng được nâng cao (bao gồm Quang học, DOE và khả năng mới cho mô hình hóa hệ thống làm mát)
3. Các công cụ căn chỉnh mới trong phiên bản 2023
4. Báo cáo DFM tùy chỉnh

 

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team