Vietnamese Webinar Series 2022: Moldex3D 2022 Tips: Phần 1 & Phần 2 – Tiền xử lý (Pre-processing) & Hậu xử lý (Post-processing)

  • Date:Sep 08, 2022
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:00 AM GMT+7

Moldex3D đã chuẩn bị một hội thảo trực tuyến gồm hai phần để hướng dẫn bạn về các tính năng mới trong Moldex3D 2022.
Trong Phần 1, phần tiền xử lý, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thủ thuật hữu ích trong việc lập mô hình và chia lưới. Nội dung bao gồm các cải tiến của công cụ CAD, quy trình chia lưới được nâng cấp và cải tiến về trình hướng dẫn. Bằng cách xây dựng một mô hình thích hợp, người dùng sẽ có được kết quả mô phỏng thực tế hơn để giúp xác định các vấn đề thường gặp của thiết kế sản phẩm mà không cần khuôn mẫu.

Trong Phần 2, hậu xử lý, chúng tôi sẽ trình bày cách diễn giải kết quả mô phỏng trong giai đoạn điền đầy, bảo áp, làm mát và cong vênh. Bạn cũng sẽ biết cách tận dụng các công cụ Moldex3D Studio như điểm thăm dò (probe) và cửa sổ so sánh kết quả để thiết kế hoặc sửa đổi khuôn một cách hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các báo cáo được tùy chỉnh, giúp thực hiện tiêu chuẩn hóa doanh nghiệp về phân tích CAE.

Nội dung chính:

  • Các tính năng mới của Moldex3D 2022
  • Nâng cấp khả năng mô phỏng
  • Các công cụ CAD mới và cải tiến
  • Nâng cấp Trình hướng dẫn mô hình
  • Báo cáo tùy chỉnh

 

Date Topic Time  
Ngày 4 tháng 8 năm 2022 Moldex3D 2022 Tips: Phần 1 – Tiền xử lý (Pre-processing) 10 giờ phút sáng

Closed

Ngày 8 tháng 9 năm 2022 Moldex3D 2022 Tips: Phần 2 – Hậu xử lý (Post-processing) 10 giờ phút sáng

Closed

 

 


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team