Webinar: Czy symulacja wtryskiwania jest potrzebna do eliminacji wad powierzchniowych wyprasek?

  • Date:Jan 24, 2024
  • Location: Poland

11:00 AM GMT+1 | January 24, 2024

W procesie wtrysku tworzyw sztucznych defekty powierzchni to jeden z wielu możliwych problemów, które ma do rozwiązania inżynier produkcji. Nie ma jednej uniwersalnej metody na ich usunięcie. Można bawić się bez…symulacji, ale po co się męczyć. Podczas tego spotkania omówimy najczęstsze defekty powierzchni i dlaczego w tym przypadku korzystanie z symulacji się opłaca (technicznie i finansowo).

Contact

Marton Besze
martonbesze@moldex3d.com

Przemyslaw Narowski
przemyslawnarowski@moldex3d.com


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team