Moldex3D Vietnamese Webinar Series 2020: Công cụ thiết kế kênh dẫn nóng

  • Date:Jun 03, 2020
  • Location: 10:30 AM GMT+7

 

Upcoming Dates

Ngày Thời gian Đăng kí ngay
Ngày 3 tháng 6 năm 2020 10 giờ 30 phút sáng Đóng

 

Tối ưu hóa thiết kế kênh dẫn nóng bằng cách sử dụng phân tích ổn định kênh dẫn nóng

Khi thiết kế sản phẩm tiếp tục cải tiến trong quá trình phát triển sản phẩm hiện đại, thiết kế của hệ thống kênh dẫn nóng cũng vậy; thiết kế của kênh dẫn nóng càng phức tạp thì càng cần nhiều thời gian để đạt được phân tích nâng cao về chi tiết kênh dẫn nóng.

Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ giới thiệu Phân tích Hot Runner Steady (HRS) – một công nghệ mô phỏng tân tiến trực tiếp giải quyết vấn đề cân bằng dòng chảy trong các thiết kế hệ thống kênh dẫn nóng phức tạp ngày nay. Cùng với đó, người dùng hoàn toàn có thể kiểm tra và tối ưu hóa tất cả các khía cạnh của thiết kế kênh dẫn nóng của họ, điều này cuối cùng dẫn đến một thiết kế nóng thành công kênh dẫn.

Nội dung chính

  • Ứng dụng & mô phỏng kênh dẫn nóng
  • Phân tích ổn định kênh dẫn nóng
  • Trường hợp cụ thể

Optimize Your Hot Runner Design Using Hot Runner Steady Analysis

As the product design continues to advance in modern product development process, so does the design of a hot runner system; the more complex the hot runner design is, the more time it needs for attaining a detailed Advanced Hot Runner analysis.

In this webinar, we will introduce Hot Runner Steady (HRS) Analysis- an innovative simulation technology that directly addresses the troublesome flow balance issue in today’s complex hot runner system designs. With that, users can fully examine and optimize all aspects of their hot runner design, which ultimately leads to a successful hot runner design.

Webinar Highlights

  • Hot Runner Applications & Simulations
  • Hot Runner Steady Analysis
  • Case studies

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Martha Christianie at martha.ch@moldex3d.com


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team