Date Event Name Location Event Type
Jun 01, 2022 Thailand Webinar Series 2022: การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการขึ้นรูปทั่วไปในออพติกยานยนต์ Thailand Past Events
May 25, 2022
May 26, 2022
Injection Molding & Design Expo 2022 Detroit, MI, USA Past Events
May 25, 2022 Webinar: Understanding Shear Stress & Shear Rate as a Simulation Output Americas Past Events
May 25, 2022 Thailand Webinar Series 2022: การใช้ประโยชน์จาก Moldex3D Material Lab: การรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุของกล่องดำ Thailand Past Events
May 24, 2022
May 27, 2022
Plastpol 2022 Kielce, Poland Past Events
May 19, 2022 Vietnamese Webinar Series 2022: Lợi ích từ Phòng thí nghiệm vật liệu Moldex3D: Đạt được những hiểu biết sâu sắc về Hộp đen của các thuộc tính vật liệu Vietnam Past Events
May 18, 2022 Moldex3D Virtual Café 2022 – Electronics Manufacturing Simulation Online Past Events
May 13, 2022 Molding Innovation Day – India 2022 – Enhance Flow Analysis by Leveraging Machine Digital Twins India Past Events
May 11, 2022 Webinar: Shrinkage and Warpage, Cause and Solution Americas Past Events
May 11, 2022 Thailand Webinar Series 2022: ปรับปรุงการวิเคราะห์การไหลโดยใช้ประโยชน์จาก Machine Digital Twins Thailand Past Events
May 05, 2022 Vietnamese Webinar Series 2022: Tăng cường phân tích dòng chảy bằng cách tận dụng Bản sao kỹ thuật số máy ép Vietnam Past Events
Apr 29, 2022 Moldex3D Optics Training 2022 Online Past Events
Apr 29, 2022 Molding Innovation Day – India 2022 – How to Choose Correct Materials for Simulation & Molding? Moldex3D Material Hub Cloud is Here for You India Past Events
Apr 28, 2022 Vietnamese Webinar Series 2022: MPE, Khóa học 24-7 về nhựa Vietnam Past Events
Apr 28, 2022 SpotOn “Metaverse of Plastics Engineering” Online Past Events
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 78

Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team