Vietnamese Webinar Series 2021: Giải quyết các khuyết tật Thiếu nhựa,Chảy ngắc ngứ và Vết ứng suất trong quá trình phun ép

 • Date:Jan 21, 2021
 • Location: Vietnam
 • Time: 10:30 AM GMT+7

10 giờ 30 phút sáng | Ngày 21 tháng 1 năm 2021

Khuyết tật Thiếu nhựa xảy ra khi dòng chảy nhựa bị đông lại trước khi khoang khuôn được lấp đầy hoàn toàn và dẫn đến sản phẩm được tạo ra không hoàn chỉnh. Một số nguyên nhân được cho là gây nên khuyết tật Thiếu nhựa, chẳng hạn như dòng chảy bị hạn chế, thiếu đường thoát khí, đường dẫn dòng chảy phức tạp, nhiệt độ nhựa nóng chảy và / hoặc nhiệt độ khuôn thấp, và dòng chảy Nhựa ngắc ngứ cũng có thể dẫn đến Thiếu nhựa.

Nhựa chảy ngắc ngứ trong quá trình ép phun là một khuyết tật xảy ra do dòng chảy chảy chậm lại đáng kể, thường xảy ra ở các gân và phần mỏng của chi tiết, nơi có chênh lệch độ dày thành sản phẩm lớn. Khi độ dày của sản phẩm thay đổi, Vết ứng suất cũng có thể xuất hiện do tốc độ làm mát không đồng đều giữa vùng mỏng và vùng dày. Cả hai khuyết tật Nhựa chảy ngắc ngứ và Vết ứng suất đều có thể làm giảm chất lượng sản phẩm về mặt mỹ quan.

Moldex3D không chỉ giúp dự đoán vị trí khuyết tật mà còn cho phép các kỹ sư phân tích, tìm ra nguyên nhân gốc rễ và thực hiện thử-và-sai mà không phải lo lắng về chi phí gia tăng. Tìm hiểu cách Moldex3D có thể giải quyết khuyết tật Thiếu nhựa,Chảy ngắc ngứ và Vết ứng suất trong quá trình phun ép thực tế!

Dealing with Short Shot, Hesitation, and Stress Mark in Injection Molding

Short shot occurs when the flow freezes off before the mold cavity have been completely filled and results into incomplete part. Several causes become the suspect of short shot, such as flow restriction, inadequate venting, complex flow paths, low melt and/or mold temperature, and hesitation also could lead to short shot.

Hesitation in injection molding is a defect happened due to the melt flow slows down significantly, which often occurs in ribs and thin sections of the part that have big difference wall thickness. When the part thickness varies, stress mark could also appear due to uneven cooling speed between thin area and other thicker area. Both hesitation and stress mark can reduce part quality due to variations in surface appearance.

Moldex3D not only helps in predicting the defects location, but also allows engineers to analyze, find the root cause, and do trial-and-error without worrying the uncertain increasing cost. Learn how Moldex3D could solve short shot, hesitation, & stress mark in the real case!

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 

Registration

  First Name *
  Last Name *
  Job Title *
  Company *
  Email *
  Phone *
  City *
  Country *
  How did you hear about us?

  If you join this webinar via partner invitation, please mention the partner company name below:

  Yes, I would like to receive marketing communications regarding Moldex3D products, services, and events. I can unsubscribe at a later time.

  Don’t Miss Our Upcoming Webinars!

  DATETIMEZONETOPIC
  2021/01/2110:00 AM GMT+7Giải quyết các khuyết tật Thiếu nhựa,Chảy ngắc ngứ và Vết ứng suất trong quá trình phun ép
  2021/02/0410:00 AM GMT+7Nâng cao độ chính xác của mô phỏng khuôn mẫu với tính năng Đặc tính máy ép
  2021/02/1810:00 AM GMT+7Các giải pháp khác nhau nhằm giải quyết cong vênh

  Test drive Moldex3D

  Join the thousands of companies using Moldex3D

  Talk to Sales

  Schedule a product demo with our sales team