Moldex3D Vietnamese Webinar Series 2020: Cách tối ưu hóa vị trí cổng để cải thiện khả năng tạo khuôn

in Webinar on 04/07/2020
  • Date:Aug 06, 2020 - Dec 17, 2020
  • Location: Vietnam
  • Time: 10:30 AM GMT+7

 

Những ngày sắp tới

Ngày Thời gian Đăng kí
August 6, 2020 10 giờ 30 phút sáng Đăng kí ngay
December 17, 2020 10 giờ 30 phút sáng Sắp mở đăng kí

 

Cách tối ưu hóa vị trí cổng để cải thiện khả năng tạo khuôn

Chọn vị trí cổng thích hợp cho sản phẩm nhựa từ lâu đã là một thách thức hàng đầu. Vị trí cổng không đúng cách sẽ gây ra các vấn đề về khuôn, chẳng hạn như jetting, lỗ rỗng, lõm bề mặt, vết chảy, đường hàn, v.v., ảnh hưởng đến vẻ ngoài thẩm mĩ và tính chất cơ học của sản phẩm đúc.

Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách thức mô phỏng của Moldex3D có thể giúp các nhà thiết kế sản phẩm và nhà sản xuất khuôn nhanh chóng phân tích các thiết kế cổng khác nhau và đánh giá tác động của chúng đối với chất lượng sản phẩm, loại bỏ nhiều lần lặp thử tốn kém.

Lưu ý

  • Cân nhắc thiết kế vị trí cổng
  • Hướng dẫn tối ưu hóa vị trí cổng với các công cụ mô phỏng Moldex3D
  • Trường hợp cụ thể

How to Optimize Gate Locations to Improve Moldability

Choosing the proper gate location for your plastic part has long been a top challenge. Improper gate locations will cause molding problems, such as jetting, voids, sink marks, flow marks, weld lines, etc., affecting cosmetic appearance and mechanical properties of the molded part.

In this webinar, we’ll provide an overview of how Moldex3D’s simulation capabilities can help part designers and mold makers quickly analyze multiple gate designs and evaluate the effects of different gate locations on part quality, eliminating multiple and expensive iterations.

Webinar Highlights

  • Gate Design Considerations
  • Gate Location Guidance and Optimization with Moldex3D Simulation Tools
  • Case studies

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Martha Christianie at martha.ch@moldex3d.com


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team