Moldex3D Training Workshop 2020 – Optimal Design Parameters for Injection-molded Parts

in Training on 01/22/2020
  • Date:Feb 20, 2020 - Feb 27, 2020
  • Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Tiếng Việt

Upcoming Dates

Date Time Register Now
Feb 20, 2020 1:00 PM – 4:30 PM REGISTER
Feb 27, 2020 1:00 PM – 4:30 PM REGISTER

Note: Please make sure to take your own laptop when you attend this workshop.

Moldex3D is pleased to invite you to the upcoming workshop series in 2020.

Injection molding is a very complex procedure that combines part and mold designs, materials, and process conditions. Every change on each foregoing factor has a great impact on the injection molded plastics. Due to the interaction complexity of multiple molding factors, a conventional trial-and-error method has become ineffective and costly to predict and control the procedure. Therefore, Moldex3D Expert has been developed to help evaluate the optimal process conditions and improve the quality using the DOE (Design of Experiment) method. Join this workshop to explore useful features of Moldex3D DOE capabilities.

This training workshop is free. Don’t miss this opportunity and register now.

Agenda 

Time Topic Speaker
1:00-1:15 Welcome  
1:15-2:15 Optimal Design Parameters for Injection-molded Parts Moldex3D
2:15-2:35 Tea Break  
2:35-4:00 Live Demo& Hands-On Training Moldex3D
4:00-4:30 Q&A  

Vui lòng mang theo máy tính xách tay nếu bạn muốn trải nghiệm phần mềm

Moldex3D hân hạnh mời bạn đến với chuỗi hội thảo năm 2020 sắp tới.

Phun ép nhựa là một quy trình rất phức tạp, kết hợp giữa thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu, vật liệu và quy trình phun ép. Mỗi thay đổi trên từng yếu tố đã nói ở trên có tác động lớn đến phun ép nhựa. Do sự phức tạp tương tác của nhiều yếu tố phun ép, phương pháp thử sai truyền thống đã trở nên không hiệu quả mà còn tốn kém để dự đoán và kiểm soát quy trình phun ép. Do đó, Moldex3D Expert đã được phát triển để giúp đánh giá các điều kiện ép tối ưu và cải thiện chất lượng bằng phương pháp DOE (Design of Experiment). Tham gia hội thảo này để khám phá các tính năng hữu ích của Moldex3D DOE.

Hội thảo đào tạo hoàn toàn miễn phí. Đừng bỏ lỡ cơ hội này và đăng ký ngay!!

Agenda

Thời gian Nội dung Người thực hiện
1:00-1:15 Đón tiếp  
1:15-2:15 Thông số thiết kế tối ưu cho các sản phẩm phun ép nhựa Moldex3D
2:15-2:35 Nghỉ giải lao  
2:35-4:00 Demo trực tiếp & thực hành Moldex3D
4:00-4:30 Q&A  

Venue

Room 1511, 15th Floor, SSG Tower, 561A Dien Bien Phu Str, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam

Event Contact


Test drive Moldex3D

Join the thousands companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team