Moldex3D Training Workshop 2020 –How to Interpret Injection Molding Simulation Results in Moldex3D

  • Date:Jan 16, 2020 - Jan 30, 2020
  • Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Tiếng Việt

Upcoming Dates

Date Time Register Now
Jan 16, 2020 1:00 PM – 4:30 PM REGISTER
Jan 23, 2020 1:00 PM – 4:30 PM REGISTER
Jan 30, 2020 1:00 PM – 4:30 PM REGISTER

Note: Please make sure to take your own laptop when you attend this workshop.

Moldex3D is pleased to invite you to the upcoming workshop series in 2020.

Join us to learn post-processing tools and workflows available in Moldex3D plastic injection molding simulation software. Learn how these handy tools can help you enhance the visualization of your simulation results to make informed design decisions in early product development stage. We will also cover some of the new features of Moldex3D Studio R16, including the ability to probe analysis results at specific locations, generate a completely customized report template and compare run-to-run results.

This training workshop is free. Don’t miss this opportunity and register now.

Agenda 

Time Topic Speaker
1:00-1:15 Welcome  
1:15-2:15 How to Interpret Injection Molding Simulation Results in Moldex3D Moldex3D
2:15-2:35 Tea Break  
2:35-4:00 Live Demo& Hands-On Training Moldex3D
4:00-4:30 Q&A  

Vui lòng mang theo máy tính xách tay nếu bạn muốn trải nghiệm phần mềm

Moldex3D hân hạnh mời bạn đến với chuỗi hội thảo năm 2020 sắp tới.

Tham gia với chúng tôi để cùng tìm hiểu các công cụ xử lý hậu kỳ (post-processing) và quy trình làm việc trong phần mềm mô phỏng phun ép nhựa Moldex3D. Tìm hiểu cách sử dụng các công cụ này có thể giúp bạn tăng cường trực quan hóa kết quả mô phỏng của mình để đưa ra quyết định thiết kế sáng suốt trong giai đoạn phát triển sản phẩm. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến một số tính năng mới của Moldex3D Studio R17, bao gồm khả năng lấy kết quả phân tích tại các vị trí cụ thể, tạo mẫu báo cáo tùy chỉnh một cách hoàn thiện và so sánh kết quả của các lần mô phỏng khác nhau.

Hội thảo đào tạo hoàn toàn miễn phí. Đừng bỏ lỡ cơ hội này và đăng ký ngay!!

Agenda

Thời gian Nội dung Người thực hiện
1:00-1:15 Đón tiếp  
1:15-2:15 Cách diễn giải kết quả mô phỏng phun ép nhựa trong Moldex3D Moldex3D
2:15-2:35 Nghỉ giải lao  
2:35-4:00 Demo trực tiếp & thực hành Moldex3D
4:00-4:30 Q&A  

Venue

Room 1511, 15th Floor, SSG Tower, 561A Dien Bien Phu Str, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam

Event Contact


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team