Moldex3D Training Workshop 2019 –Introduction about Moldex3D

  • Date:Sep 24, 2019
  • Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Tiếng Việt

Upcoming Dates

Date Time Register Now
Sep 17, 2019 1:00 PM – 3:00 PM REGISTER
Sep 24, 2019 3:30 PM – 5:30 PM REGISTER

Note: Please make sure to take your own laptop when you attend this workshop.

Want to know the latest trends in simulation CAE technology for plastic products? And see how CAE tools can help you overcome the problems encountered in the plastic molding process and solve your long-standing plastic product design pain points? Then you must not miss our Moldex3D training workshop.

During the half-day session, our professional experts will share their industry knowledge and how the latest version of Moldex3D R17 can help users optimize the overall simulation analysis process. We will also show how Moldex3D can help you predict, and avoid the common defect in making plastic products. So you can achieve the goal of “pay less, design more”.

This training workshop is free. Don’t miss this opportunity and register now.

Agenda- Sep 17, 2019

Time Topic Speaker
1:00-1:15 Welcome  
1:15-2:30 Introduction about Moldex3D Moldex3D
2:30-3:00 Q&A Moldex3D

Agenda- Sep 24, 2019

Time Topic Speaker
3:30-3:45 Welcome  
3:45-5:00 Introduction about Moldex3D Moldex3D
5:00-5:30 Q&A Moldex3D
.

Vui lòng mang theo máy tính xách tay nếu bạn muốn trải nghiệm phần mềm

Bạn muốn biết các xu hướng mới nhất hiện nay trong công nghệ mô phỏng CAE cho các sản phẩm nhựa? Và xem làm thế nào các công cụ CAE có thể giúp bạn khắc phục các vấn đề gặp phải trong quá trình phun ép nhựa và giải quyết những điểm nhức nhối trong thiết kế sản phẩm nhựa đã tồn tại từ lâu? Vậy thì bạn không nên bỏ lỡ hội thảo đào tạo Moldex3D của chúng tôi.

Trong suốt nửa ngày, các chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức của họ và cách mà phiên bản mới nhất Moldex3D R17 có thể giúp người dùng tối ưu hóa quy trình phân tích mô phỏng tổng quan. Chúng tôi cũng sẽ chỉ ra cách Moldex3D có thể giúp bạn dự đoán và tránh các khuyết tật phổ biến trong việc sản xuất các sản phẩm nhựa. Vì vậy, bạn có thể đạt được mục tiêu “pay less, design more”.

Hội thảo đào tạo này là hoàn toàn miễn phí. Đừng bỏ lỡ cơ hội và đăng ký ngay bây giờ.

Agenda- Sep 17, 2019

Thời gian Nội dung Người thực hiện
1:00-1:15 Đón tiếp  
1:15-2:30 Giới thiệu về Moldex3D Moldex3D
2:30-3:00 Nghỉ giải lao Moldex3D

Agenda- Sep 24, 2019

Thời gian Nội dung Người thực hiện
3:30-3:45 Đón tiếp  
3:45-5:00 Giới thiệu về Moldex3D Moldex3D
5:00-5:30 Nghỉ giải lao Moldex3D

Venue

Room 1511, 15th Floor, SSG Tower, 561A Dien Bien Phu Str, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam

Event Contact


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team