Moldex3D Training Workshop 2019 –How to Prepare and Run a Simulation Analysis in Moldex3D

  • Date:Nov 20, 2019
  • Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

Tiếng Việt

Upcoming Dates

Date Time Register Now
November 20, 2019 9:00 AM – 12:30 PM REGISTER

Note: Please make sure to take your own laptop when you attend this workshop.

Whether you are new to Moldex3D or having been using our software for years, this workshop will share the best practices with preparing your models for mold filling analysis to ensure you can get the most value out of Moldex3D simulation and deliver accurate simulation results more efficiently.

During the half-day session, our professional experts will share their industry knowledge and how the latest version of Moldex3D R17 can help users optimize the overall simulation analysis process. We will also show how Moldex3D can help you predict and avoid the common defect in making plastic products. So you can achieve the goal of “pay less, design more”.

This training workshop is free. Don’t miss this opportunity and register now.

Agenda

Time Content Speaker
9:00-9:15 Welcome  
9:15-10:15 How to Prepare for and Run a Simulation Analysis in Moldex3D Moldex3D
10:15-10:35 Tea Break  
10:35-12:00 Live Demo& Hands-On Training Moldex3D
12:00-12:30 Q&A  
.

Vui lòng mang theo máy tính xách tay nếu bạn muốn trải nghiệm phần mềm

Cho dù bạn là người mới sử dụng Moldex3D hoặc đã sử dụng thành thạo phần mềm của chúng tôi, hội thảo này sẽ chia sẻ cách thực hành tốt nhất bằng việc chuẩn bị mô hình để phân tích điền khuôn, đảm bảo bạn có thể nhận được giá trị tốt nhất từ Moldex3D và kết quả mô phỏng có tính chính xác hơn.

Trong suốt nửa ngày, các chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức của họ và cách mà phiên bản mới nhất Moldex3D R17 có thể giúp người dùng tối ưu hóa quy trình phân tích mô phỏng tổng quan. Chúng tôi cũng sẽ chỉ ra cách Moldex3D có thể giúp bạn dự đoán và tránh các khuyết tật phổ biến trong việc sản xuất các sản phẩm nhựa. Vì vậy, bạn có thể đạt được mục tiêu “pay less, design more”.

Hội thảo đào tạo này là hoàn toàn miễn phí. Đừng bỏ lỡ cơ hội và đăng ký ngay bây giờ.

Thời gian Nội dung Người thực hiện
9:00-9:15 Đón tiếp  
9:15-10:15 Cách chuẩn bị và chạy phân tích mô phỏng trong Moldex3D Moldex3D
10:15-10:35 Nghỉ giải lao  
10:35-12:00 Demo trực tiếp & thực hành Moldex3D
12:00-12:30 Q&A  

Venue

Room 1511, 15th Floor, SSG Tower, 561A Dien Bien Phu Str, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam

Event Contact


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team