Moldex3D Training Workshop 2019 –Eliminating Weld Lines and Air Traps Using Simulation

  • Date:Nov 28, 2019
  • Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

Tiếng Việt

Upcoming Dates

Date Time Register Now
November 14, 2019 1:00 PM – 4:30 PM REGISTER
November 28, 2019 1:00 PM – 4:30 PM REGISTER

Note: Please make sure to take your own laptop when you attend this workshop.

Weld lines and air traps are common cosmetic and mechanical defects that occur on plastic injection molding parts. Weld lines usually occur when two flow fronts meet and result in a flow line or knit line. Air traps occur in areas that are improperly filled and lack required vents, causing bubbles or voids in the injection molded parts.

During the half-day session, our professional experts will share their industry knowledge and how to prepare for and run a simulation analysis in Moldex3D. We will also show how Moldex3D can help you predict and avoid the common defect in making plastic products. So you can achieve the goal of “pay less, design more”.

This training workshop is free. Don’t miss this opportunity and register now.

Agenda

Time Content Speaker
1:00-1:15 Welcome  
1:15-2:15 Eliminating Weld Lines and Air Traps Using Simulation Moldex3D
2:15-2:35 Tea Break  
2:35-4:00 Live Demo& Hands-On Training Moldex3D
4:00-4:30 Q&A  
.

Vui lòng mang theo máy tính xách tay nếu bạn muốn trải nghiệm phần mềm

Các đường hàn và bẫy khí là các khuyết tật cơ học và gây ảnh hưởng tới mỹ quan phổ biến xảy ra trên các sản phẩm nhựa phun ép. Các đường hàn thường xảy ra khi hai dòng chảy gặp nhau và dẫn đến hình thành đường dòng hoặc đường dòng chảy đan nhau. Bẫy khí xảy ra ở những khu vực được điền đầy không hợp lý và thiếu đường thoát khí cần thiết, gây ra bong bóng hoặc lỗ rỗng trong các sản phẩm phun ép.

Trong suốt nửa ngày, các chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức của họ và cách mà phiên bản mới nhất Moldex3D R17 có thể giúp người dùng tối ưu hóa quy trình phân tích mô phỏng tổng quan. Chúng tôi cũng sẽ chỉ ra cách Moldex3D có thể giúp bạn dự đoán và tránh các khuyết tật phổ biến trong việc sản xuất các sản phẩm nhựa. Vì vậy, bạn có thể đạt được mục tiêu “pay less, design more”.

Hội thảo đào tạo này là hoàn toàn miễn phí. Đừng bỏ lỡ cơ hội và đăng ký ngay bây giờ.

Thời gian Nội dung Người thực hiện
1:00-1:15 Đón tiếp  
1:15-2:15 Loại bỏ các đường hàn và bẫy khí bằng cách sử dụng mô phỏng Moldex3D
2:15-2:35 Nghỉ giải lao  
2:35-4:00 Demo trực tiếp & thực hành Moldex3D
4:00-4:30 Q&A  

Venue

Room 1511, 15th Floor, SSG Tower, 561A Dien Bien Phu Str, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam

Event Contact


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team