Vietnamese Online Training 2023 – Hướng dẫn đầy đủ để chạy mô phỏng ép phun thành công với Moldex3D

in Training on 12/14/2022
  • Date:Apr 27, 2023 - Dec 28, 2023
  • Location: Vietnam
  • Time: 10 giờ phút sáng

 

 

Upcoming Dates

Ngày Thời gian Đăng kí
Ngày 12 tháng 1 năm 2023 10 giờ phút sáng Closed
Ngày 23 tháng 2 năm 2023 10 giờ phút sáng Closed
Ngày 23 tháng 3 năm 2023 10 giờ phút sáng Closed
Ngày 27 tháng 4 năm 2023 10 giờ phút sáng Register Now
Ngày 25 tháng 5 năm 2023 10 giờ phút sáng Coming Soon
Ngày 29 tháng 6 năm 2023 10 giờ phút sáng Coming Soon
Ngày 27 tháng 7 năm 2023 10 giờ phút sáng Coming Soon
Ngày 24 tháng 8 năm 2023 10 giờ phút sáng Coming Soon
Ngày 28 tháng 9 năm 2023 10 giờ phút sáng Coming Soon
Ngày 26 tháng 10 năm 2023 10 giờ phút sáng Coming Soon
Ngày 23 tháng 11 năm 2023 10 giờ phút sáng Coming Soon
Ngày 28 tháng 12 năm 2023 10 giờ phút sáng Coming Soon

Introduction

Moldex3D là một công cụ mang tính khoa học của ép phun nhựa. Nó giúp người dùng kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn trước khi làm khuôn. Do đó, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian và chi phí thử khuôn, cũng như sửa lỗi sản phẩm.
Trong khóa đào tạo trực tuyến này, bạn sẽ học cách vận hành phần mềm như tạo lưới, thiết lập điều kiện ép và chạy mô phỏng để xem kết quả phân tích cuối cùng.

Khóa đào tạo sẽ bắt đầu với chủ đề “Giải thích loại lưới”, chủ đề bao gồm các loại lưới trong mô-đun khác nhau và cách tạo lưới để phân tích kết quả sâu hơn.
Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ đào tạo cách thiết lập bộ giải tính toán, chọn vật liệu và điều kiện ép để chạy mô phỏng. Sau đó lấy kết quả phân tích để xem các nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến khuyết tật trong ép phun.

Cho dù bạn là người mới sử dụng phần mềm mô phỏng phun ép nhựa Moldex3D, hay đã sử dụng nó trong nhiều năm, khóa đào tạo này sẽ chia sẻ các phương pháp hay nhất và các mẹo để chuẩn bị mô hình cho phân tích điền đầy khuôn.
Giúp bạn thu được kết quả mô phỏng chính xác nhanh hơn.

 

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team