Vietnamese Webinar Series 2021: Quản lý và lưu trữ dữ liệu mô phỏng thông minh

 • Date:Jul 08, 2021
 • Location: Vietnam
 • Time: 10:30 AM GMT+7

10 giờ 30 phút sáng | Ngày 8 tháng 7 năm 2021

Đối với ngành công nghiệp phun ép nhựa, mọi người đã biết rõ về phần mềm CAE mô phỏng quá trình phun ép. Nhưng người dùng có ít kinh nghiệm hơn đối với hệ thống liên quan đến quản lý quy trình làm việc và quản lý dữ liệu. Trong hội thảo trực tuyến này, chúng tôi sẽ chia sẻ nền tảng quản lý iSLM. Nền tảng được thiết kế cho ngành công nghiệp phun ép nhựa và được sử dụng để quản lý tác vụ và dữ liệu từ thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn và các công việc thử khuôn tại chỗ. Người dùng có thể quản lý quá trình phát triển và dữ liệu cũng như chia sẻ thông tin thông qua nền tảng iSLM. Mọi người có thể cộng tác tốt hơn bằng làm việc theo nhóm với nền tảng iSLM.

Nội dung chính

 • iSLM là gì
 • Quản lý giải pháp trong iSLM
 • Quản lý khuôn mẫu trong iSLM
 • Quản lý tác vụ trong iSLM
 • Bảng điều khiển chất lượng

Smart Simulation Data Storage and Management

For plastic injection molding industry, people already well know about injection molding simulation CAE software. But people have less experience for the system related to workflow management and data management. In this webinar, we will share the iSLM management platform. The platform is designed for plastic injection molding industry and used for manage the tasks and data from part design, mold design, and on-site mold tryout jobs. People can manage the development process and task data and also share the information through iSLM platform. People can get better collaboration in teamwork by iSLM platform.

What you will learn

 • What iSLM is
 • Solution Management in iSLM
 • Mold Tryout Management in iSLM
 • Task Management in iSLM
 • Quality Dashboard

Contact

For sales & technical inquiries, please write to Victor Nguyen at victornguyen@moldex3d.com
For event & marketing inquiries, please write to Claire Yang at claireyang@moldex3d.com

 

Don’t Miss Our Upcoming Webinars!

DATETIMEZONETOPIC
2021/08/0510:00 AM GMT+7Khả năng mô phỏng khuôn nén trong Moldex3D
2021/07/1510:00 AM GMT+7Bản sao kỹ thuật số của Máy ép phun cho sản xuất thông minh
2021/08/1910:00 AM GMT+7Bản sao kỹ thuật số của Máy ép phun cho sản xuất thông minh
2021/08/2610:00 AM GMT+7Lợi ích từ phòng thí nghiệm vật liệu Moldex3D
2021/09/0910:00 AM GMT+7Công cụ CAD & Mesh nâng cao trong Moldex3D Studio 2021
2021/09/2310:00 AM GMT+7Tối ưu hóa công nghệ khuôn RTM với Moldex3D

Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team