Vietnamese Training Workshop 2021 – Hiển thị kết quả

on 02/21/2021

Upcoming Dates

Ngày Thời gian Đăng kí
Ngày 8 tháng 4 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Đăng kí ngay
Ngày 10 tháng 6 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Đăng kí ngay
Ngày 12 tháng 8 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Đăng kí ngay
Ngày 14 tháng 10 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Đăng kí ngay
Ngày 9 tháng 12 năm 2021 09:00 AM – 4:00 PM Đăng kí ngay

Hiển thị kết quả

Vui lòng mang theo máy tính xách tay nếu bạn muốn trải nghiệm phần mềm

Moldex3D hân hạnh mời bạn đến với chuỗi hội thảo năm 2021 sắp tới.

Moldex3D là một công cụ mang tính khoa học của ép phun nhựa. Nó giúp người dùng kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn trước khi làm khuôn. Do đó, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khuôn làm thử và sửa chữa lỗi sản phẩm.

Mục đích của lớp đào tạo này là đóng góp kiến thức và hiểu biết về kết quả phân tích Moldex3D, những thứ sẽ chỉ ra các vấn đề tiềm ẩn có thể xảy ra với một sản phẩm phun ép trong thực tế.

Để cải thiện kỹ năng giải quyết các khuyết tật nhựa sau khi phân tích mô phỏng, Moldex3D cung cấp một khóa học để người dùng hiểu cách diễn giải các kết quả mô phỏng. Có 4 phần quan trọng trong khóa học này. Trong phần điền đầy và bảo áp, người dùng sẽ học cách tìm ra các vấn đề sau: thiếu nhựa, đường hàn, cân bằng dòng chảy, dòng chảy chậm. Trong kết quả làm mát, thời gian làm mát, hiệu quả làm mát và phân bố nhiệt độ sẽ được thảo luận. Trong kết quả cong vênh, người dùng có thể kiểm tra độ cong vênh và lý do của nó. Trong phần nâng cao, Moldex3D sẽ giải thích cách kiểm tra độ tròn của sản phẩm

Buổi đào tạo này là miễn phí cho mọi khách hang. Tất cả mọi người, cả khách hàng hiện tại và bất kỳ ai quan tâm đến phần mềm, đều luôn được chào đón bởi Moldex3D khi tham gia lớp đào tạo miễn phí này

Agenda

Thời gian Nội dung Người thực hiện
09:00-09:30 Đăng ký  
09:30-10:30 Kết quả điền đầy và bảo áp Moldex3D
10:30-10:50 Giải lao  
10:50-11:50 Làm mát/Cong vênh/Kết quả nâng cao Moldex3D

Result Interpretation

Note: Please make sure to take your own laptop when you attend this workshop.

Moldex3D is pleased to invite you to the upcoming workshop series in 2021.

Moldex3D is a scientific tooling of plastic injection molding. It can help users to check the potential injection problems before making mold. Therefore, customers can save time and money on trial mold and repaired product.

The purpose of this training class is to contribute the knowledge and understanding of Moldex3D analysis result that will lead to the potential problem that could occur with a real plastic injection part.

In order to improve skill of solving plastic defects after analyzing simulation, Moldex3D provide a course for users to understand how to interpret the simulation results. There are 4 important sections in this course. Filling and packing results, users will learn how to read: short shot, weld line, flow balance, hesitation. Cooling results cooling time, cooling Efficiency and temperature distribution will be discussed. Warpage results, user can check the warpage and know its reasons. Advanced interpretation, Moldex3D will explain how to check roughness.

This training is free for every customer. Moldex3D are warmly welcome you, both existing customer and whoever interested in the software, to join this free training class.

Time Content Speaker
09:00-09:30 Registration  
09:30-10:30 Filling and packing results Moldex3D
10:30-10:50 Break  
10:50-11:50 Cooling / Warpage / Advanced interpretation Moldex3D

Venue

Room 1511, 15th Floor, SSG Tower, 561A Dien Bien Phu Str, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam

Event Contact


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team